Het onderzoek


Mijn totale bestand beslaat nu al uit meer dan 13.800 personen waarbij:

  • Meer dan 1500 digitale aktes
  • Meer dan 750 kranten berichten
  • Meer dan 500 digitale bidprentjes
  • Meer dan 600 digitale doop, trouw en overlijden vermeldingen
  • Meer dan 500 digitale graf foto’s

Deze staan nog niet allemaal op deze site.

Ik heb 4 kwartierstaten van mijn ouders en de ouders van mijn vrouw in de website opgenomen. Deze zijn nog niet compleet. Vervolgens heb ik een groot aantal parentelen gemaakt van 4 of meer generaties groot.

De parentelen met de benaming “Hoofd parenteel” zijn alle met een stamvader die een afwijkende familienaam heeft die later veranderd in de familienaam die ik verzamel.
In de “01 Hoofd parenteel” zit mijn directe familie. Deze hoofd parenteel staat boven in de parentelenlijst.

Naar schatting moet ik nog enkele honderden personen koppelen. Ook ontbreken er nog veel gegevens in de hier gepresenteerde overzichten.

In de verzamelpagina staat aan de linker kant een index op voornaam en achternaam van alle personen in deze website. Elke kwartierstaat en parenteel heeft ook nog zijn eigen index.

Mijn genealogie onderzoek is nog verre van compleet. Een voorbeeld hiervan zijn de vele parentelen waarvan ik hoop nog enkele verbinding te kunnen maken met mijn hoofdparenteel. Verder zijn er nog zeer veel lossen personen in mijn database die in parentelen van 3 of minder generaties zijn opgenomen. Deze zijn nog niet in deze website opgenomen. Dus ik heb nog werk genoeg.