Het onderzoek


Mijn totale bestand beslaat nu al uit ongeveer 18.000 personen.

Al deze personen probeer ik met een betrouwbare bornvermelding in mijn bestand op te nemen.

De volgende bronnen heb ik als scan beschikbaar in mijn archief.

  • Meer dan 3000 digitale aktes
  • Meer dan 1600 kranten berichten
  • Meer dan 800 digitale bidprentjes
  • Meer dan 1500 digitale doop, trouw en overlijden vermeldingen
  • Meer dan 700 digitale graf foto’s

Deze staan (nog) niet op deze site.

Ik heb 4 kwartierstaten van mijn ouders en de ouders van mijn vrouw in de website opgenomen. Deze zijn nog niet compleet. Vervolgens heb ik een groot aantal parentelen gemaakt van 4 of meer generaties groot.

De parentelen hebben vaak een stamvader die een afwijkende familienaam heeft die later veranderd in de familienaam die ik verzamel.

In de “001 Parenteel” zit mijn directe familie. Deze parenteel staat boven in de parentelenlijst.

Naar schatting moet ik nog enkele honderden personen koppelen. Ook ontbreken er nog veel gegevens in de hier gepresenteerde overzichten.

In de verzamelpagina staat aan de linker kant een index op voornaam en achternaam van alle personen in deze website. Elke kwartierstaat en parenteel heeft ook nog zijn eigen index.

Mijn genealogie onderzoek is nog verre van compleet. Een voorbeeld hiervan zijn de vele parentelen waarvan ik hoop nog enkele verbinding te kunnen maken met andere parentelen. Verder zijn er nog zeer veel lossen personen in mijn database die nog niet in deze webpagina zijn opgenomen.

Dus ik heb nog werk genoeg.

Naar mijn onderzoek