Methode van naamgeving


  • De achternaam en voornaam zijn altijd de namen die zijn vermeld in de geboorte akte.
  • Als alleen de doop inschrijving gevonden is dan wordt de doopnaam gebruikt als naam.
  • Als geen van beide is gevonden, dan wordt de naam op het oudste officiële document gebruikt ( bijvoorbeeld huwelijksakte, overlijdensakte of geboorteakte van kinderen ).
  • Alle gevonden varianten op de achternaam en voornaam worden als alternatieve namen tussen haakjes weergegeven.
  • Aliassen en roepnamen worden ook tussen haakjes vermeld.
  • Uitzondering is een naamverandering bepaalt door een rechter. Dan is deze nieuwe naam geldig.